query($sql); $row=$dbm->fetch_array($res); $row[tresc]=str_replace("align=","class=",$row[tresc]); //BRAK KATEGORII if (!$_GET[id]) { //sql2html echo '

'.$row[tytul].'

'; echo $row[tresc]; //produkty $sql="SELECT * FROM product_category WHERE widoczny='tak' ORDER BY pozycja"; $res=$dbm->query($sql); while ($row=$dbm->fetch_array($res)) { //zliczanie czy kategoria ma produkty if (zliczrekordy("product_list","id_kat=$row[id]",$dbm)) { //losowa fota $sql="SELECT * FROM product_list WHERE id_kat='$row[id]' AND widoczny='tak' AND foto!='' ORDER BY RAND()"; $res2=$dbm->query($sql); $row2=$dbm->fetch_array($res2); echo '
'; echo ''; echo ''.$row[nazwa].''; echo ''; echo '

'; echo ''; echo $row[nazwa]; echo ' ['.zliczrekordy("product_list","id_kat=$row[id]",$dbm).']'; echo ''; echo '

'; echo '
'; } } } else { //Z KATEGORII $sql2="SELECT * FROM product_category WHERE widoczny='tak' AND id='$_GET[id]'"; $res2=$dbm->query($sql2); $row2=$dbm->fetch_array($res2); echo '

'.$row[tytul].': '.$row2[nazwa].'

'; //wypluwanie produktow $sql3="SELECT * FROM product_list WHERE widoczny='tak' AND id_kat='$_GET[id]' ORDER BY nazwa"; $res3=$dbm->query($sql3); while ($row3=$dbm->fetch_array($res3)) { //wypluj echo '
'; if ($row3[foto]) echo ''.$row3[nazwa].''; echo '

'; //echo ''; echo $row3[nazwa]; //echo ''; echo '

'; echo '
'; } } include("footer.php"); ?>